Svarsservice för företag – Välj ett personligt callcenter

Vi betjänar ca 900 företag över hela riket. Vi lägger ned lika stor omsorg på kunden vare sig det gäller ett litet företag, ett mellanstort bolag eller en multinationell koncern.

BLI KUND

Svarsservice

Svarsservice frigör tid


Många samtal försvinner ut i tomma intet. För ett företag kan detta innebära en förlorad affär och på sikt kan detta således också innebära en minskad omsättning. Man har inte råd att missa viktiga samtal – något som emellertid sker som en följd av att man dels har annat att göra och dels också, som en följd av den mänskliga faktorn, helt enkelt kan missa att någon har ringt. Vänder man på denna fråga och ser den ur ett kundperspektiv så blir läget intressant.

För, hur vill man som kund bli bemött? Man vill ha ett snabbt svar, man vill ha svar på frågor, man vill slippa hamna i en telefonkö och man vill kunna bli kopplad vidare till sakkunnig person om så krävs. Det är inte bara något man förväntar sig – det handlar snarare om ett krav. Ett krav man också har all rätt att ställa.

Går detta att lösa; är det möjligt att som företag tillgodose denna service och kundmedvetenhet utan att det kostar alltför mycket pengar och utan att behöva anställa fler receptionister? Det är fullt möjligt och lösningen handlar om svarsservice där man helt enkelt har en extern partner som sköter allt som har med växeln att göra.

Vi är ett callcenter som funnits på marknaden sedan 1998. Företaget startades i Bygdeå men sedan hösten 2012 finns vi i Umeå. Kontakta oss så hjälper vi er med en svarsservice som passar just er!


 

Personlig svarsservice för företag


En modern telefonväxel ligger i molnet där all information kan lagras, där regelbundna uppdateringar kan ske, där underhållet är minimalt och där man som företag kan få en rakare och mer friktionsfri kommunikation både internt och externt. För många låter detta som opersonligt, men ingenting kan vara mer fel. I konceptet svarsservice så ligger nämligen även det personliga.

Ditt företag väljer exakt vad som ska sägas, hur man ska svara och det är även fullt möjligt att använda sig av hälsningsfraser som är synonyma med din verksamhet. Det innebär en mer personlig svarsservice för företag som genom detta också kan vinna väldigt mycket av kundernas förtroende. Jämför en mer personlig svarsservice med att exempelvis mötas av en automatiserad röst eller en jobbig musikslinga och det förra alternativet kommer att vinna varje gång.

En annan fördel med denna lösning är att storleken på företaget saknar betydelse. Tjänsten går att skräddarsy och därigenom anpassas efter behoven hos både ett större företag och ett mindre sådant.

Dessutom så kan man välja att blockera vissa samtal. Att slippa bli uppringd i tid och otid av exempelvis telefonförsäljare är något som i längden tar mycket kraft. Genom svarsservice så försvinner de samtalen direkt och den enskilde anställde kan istället fokusera på företagets kärnverksamhet. Något som i slutändan genererar en ökad vinst.

Intresserad av att bli kund hos oss?

Andreas AnderssonSvarsservice